ALPHA

Szkolenia

Nasz Biegły Rewident, Jadwiga Godlewska, jest uznanym wykładowcą z zakresu:

  1. prawa podatkowego: podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych,
  2. prawa bilansowego: ustawa o rachunkowości, MSSF,
  3. prawa regulującego zasady rewizji finansowej: Krajowe Standardy Rewizji Finansowej, MSRF,

Współpracuje z wiodącymi ośrodkami szkoleniowymi:

  1. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Warszawie
  2. PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k.
  3. Polska Izba Biegłych Rewidentów Oddział w Warszawie

Biegły Rewident, Łukasz Godlewski jest wykładowcą z zakresu prawa bilansowego: ustawa o rachunkowości, MSSF oraz z zakresu standardów rewizji finansowej.

Współpracuje ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział w Warszawie oraz PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k.