ALPHA

Doświadczenie

OTCF S.A. Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 oraz badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2017.
Spółka zajmuje się handlem detalicznym (w ponad 250 punktach sprzedaży) i hurtowym odzieży sportowej i obuwia. Jest właścicielem m.in. marek 4F, FOB, Outhorn.
RADA Sp. z o.o. Sp. J. Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.
Spółka zajmuje się zarządzaniem markami oraz dystrybucją markowych produktów OTC i FMCG.
Browar Jabłonowo Zarząd Spółka z o.o. Sp. K. Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2018.
Podmiot zajmuje się produkcją i dystrybucją piwa.
Autobox Innovations Sp. z o.o. Sp. K. Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2018.
Podmiot zajmuje się remontami i modernizacją sprzętu wojskowego.
Spółka należy do Grupy Kapitałowej Sobiesław Zasada S.A.
Skanska A.S. S.A. Oddział w Polsce Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego polskiego oddziału firmy Skanska A.S. za rok 2017.
Głównym przedmiotem działalności Oddziału jest budowa obiektów infrastruktury drogowej i kolejowej.
Skanska SK. S.A. Oddział w Polsce Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego polskiego oddziału firmy Skanska SK. za rok 2017.
Głównym przedmiotem działalności Oddziału jest budowa obiektów infrastruktury drogowej i kolejowej.
Michalczewski
Sp. z o.o.
Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2018.
Głównym przedmiotem działalności spółki jest świadczenie usług transportu pasażerów oraz sprzedaż paliwa.
Bluevendo S.A. Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2018.
Głównym przedmiotem działalności spółki jest świadczenie usług informatycznych.
Magazyn Centralny-Centrum Sp. z o.o. Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2018.
Głównym przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż hurtowa i detaliczna części do samochodów ciężarowych.
Spółka należy do Grupy Kapitałowej Sobiesław Zasada S.A.
Inweststar S.A. Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2018.
Głównym przedmiotem działalności spółki jest działalność holdingów finansowych.
Spółka należy do Grupy Kapitałowej Sobiesław Zasada S.A.
Eko-Park S.A. Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2018.
Głównym przedmiotem działalności spółki jest działalność holdingów finansowych oraz działalność deweloperska.
Spółka należy do Grupy Kapitałowej Sobiesław Zasada S.A.
Grazioso – PD Sp. z o.o. Sp. k. Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2018.
Głównym przedmiotem działalności spółki jest działalność deweloperska.
Spółka należy do Grupy Kapitałowej Sobiesław Zasada S.A.
Eko-Park S.A. Sp. k. Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2018.
Głównym przedmiotem działalności spółki jest działalność deweloperska.
Spółka należy do Grupy Kapitałowej Sobiesław Zasada S.A.
POLFER  Podzespoły Indukcyjne S.A. Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2018.
Głównym przedmiotem działalności spółki jest produkcja podzespołów indukcyjnych: cewek, dławików i transformatorów oraz rdzeni, korpusów cewek, karkasów i zwijek.
Amvian Automotive (Poland) Sp. z o.o. Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2018.
Głównym przedmiotem działalności spółki jest komponentów w branży motoryzacyjnej.
Spółka należy do Grupy Kapitałowej P&C Group.
Ackerman S.A. Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2018.
Głównym przedmiotem działalności spółki jest handel stalowymi i kaflowymi piecami kominkowymi.
Rajpol Sp. z o.o. Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2018.
Głównym przedmiotem działalności spółki jest handel hurtowy owocami i warzywami.
Rajpol Trade Sp. z o.o. Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2018.
Głównym przedmiotem działalności spółki jest handel hurtowy owocami i warzywami.
BayWa Agro Polska Sp. z o.o. Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2018.
Głównym przedmiotem działalności spółki jest handel hurtowy materiałem siewnym i środkami ochrony roślin.
Spółka należy do Grupy Kapitałowej BayWa AG.
ASMA Polska Sp. z o.o. Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2018.
Głównym przedmiotem działalności spółki jest produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych.
Spółka należy do Grupy Kapitałowej Asma Poliurethane.
MARCEL S.A. Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2018.
Głównym przedmiotem działalności spółki jest produkcja systemów informatycznych dla laboratoriów diagnostycznych.
Confirme Sp. z o.o. Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2018.
Głównym przedmiotem działalności spółki jest handel hurtowy wyrobami stalowymi.
Sollers Consulting
Sp. z o.o.
Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2018.
Głównym przedmiotem działalności spółki jest świadczenie usług doradczych i wdrożeniowych dla branży finansowej.
Sollers Holding
Sp. z o.o.
Nasza firma przeprowadziła badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2018.
Głównym przedmiotem działalności spółki jest działalność holdingów finansowych.


  • • za rok 2018 zbadaliśmy wartość aktywów w kwocie ponad 1 269 milionów złotych oraz wartość przychodów w kwocie ponad 1 195 milionów złotych
     
  • Badanie planów przekształceń

Nasza firma przeprowadziła badanie planów przekształceń spółek z o.o. z branży handlowej, usługowej i holdingów finansowych w spółki akcyjne.

Nasza firma przeprowadziła badanie planu przekształcenia przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą z branży handlowej w spółkę z o.o.

Nasza firma przeprowadziła badanie planu przekształcenia spółki jawnej z branży medialnej w spółkę z o.o.

  • Badanie wyceny aportów

Nasz biegły rewident przeprowadził badanie wyceny aportu do spółki akcyjnej z branży produkcji gier komputerowych.

  • Badanie planów połączeń

Nasza firma przeprowadziła badania planów połączeń podmiotów zajmujących się działalnością holdingową.

  • Badanie prognoz finansowych

Nasza firma przeprowadziła badanie prognoz finansowych zamieszczonych w prospekcie emisyjnym firmy z branży biotechnologicznej.

  • Atestacja danych finansowych pro forma

Nasza firma przeprowadziła usługi atestacyjne skonsolidowanych informacji pro forma zamieszczonych w prospekcie emisyjnym firmy z branży biotechnologicznej.

  • Usługi atestacyjne na podstawie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Nasza firma przeprowadziła atestację prawidłowości wyliczenia wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

  • Usługi atestacyjne na podstawie zasad odpłatnego przejmowania przez MPWiK w Warszawie urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych

Nasza firma przeprowadziła atestację wykonania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych ze środków własnych spółki z branży budowlanej.